Monarchie (3)

Prof. Van den Bergh kondigt het naderend einde van de monarchie aan. Deed hij dit ook al niet in april van het vorig jaar? Gaat dit wellicht een jaarlijks lenteritueel worden, als het zoeken naar kievitseieren? Dat zou in elk geval goed passen bij het steeds folkloristischer wordend karakter van het Republikeins Genootschap. De professor heeft niet geheel ongelijk met zijn theoretische bezwaren tegen het erfelijk koningschap binnen een democratisch staatsbestel. Maar hij kan niet om het feit heen, dat een staatsvorm met bijna 90 procent voorstanders toch op zijn minst een solide maatschappelijk draagvlak heeft. De koningin van misdragingen beschuldigen omdat zij binnenskamers wel eens voor haar mening uitkomt, is in dit geval nogal kinderachtig.

Zou ons land werkelijk beter af zijn, indien ook het ambt van staatshoofd middelpunt is geworden van een stoelendans van gearriveerde partijpolitici? Misschien wel, maar helaas weet de gewone Nederlander niet wat goed voor hem is.