Monarchie (2)

In de Volkskrant schreef een journalist onlangs over opvattingen van de koningin die zij in een gesprek met Kamerleden zou hebben geuit, een bericht dat alleen van een Kamerlid afkomstig kon zijn. Prof.dr. H. van den Bergh baseert zijn betoog `De monarchie kwijnt weg' uitsluitend op dit ene oncontroleerbare en dus onbevestigde krantenbericht.

Het verhaal van een dagbladjournalist slikt Van den Bergh als zoete koek, als een absolute waarheid: ,,Het enige schandalige in deze kwestie is immers dat Beatrix haar bevoegdheden te ver oprekt en Kamerleden die gekozen zijn om eigen ideeën onafhankelijk uit te voeren, probeert te beïnvloeden onder dekking van het Geheim van het Noordeinde. Zij zet hen in vertrouwelijk beraad onder druk door sterk politiek gekleurde standpunten te uiten. Zij zet zich daarmee lijnrecht op tegenover afspraken uit het regeerakkoord.'' Prof.dr. Van den Bergh kent geen enkele twijfel over de mate van juistheid van het krantenbericht en maakt geen enkel voorbehoud of:

a. Koningin Beatrix datgene wat de Volkskrant schreef wel zo gezegd heeft.

b. Het Kamerlid de koningin helemaal goed heeft begrepen.

c. Het Kamerlid het gesprek met de koningin juist heeft weergegeven tegenover de journalist.

d. De journalist de mededelingen van het Kamerlid zonder eigen interpretatie heeft verwerkt in een bericht.

Dat is het `schandalige' van Van den Bergh. Met zijn betoog verheft hij zich niet boven de wijze waarop het weekblad Privé de lezers vaak bedient. Het is jammer dat het Kamerlid niet met name wordt genoemd. Deze had dan bij de volgende verkiezing voorkeurstemmen kunnen krijgen van Van den Bergh en zijn medeleden van het Nieuw Republikeins Genootschap. Een zetel zou dat Kamerlid er niet mee halen.

    • Drs. H.M. Dijkman