Japan en de pil

In de berichtgeving omtrent het nog steeds niet invoeren in Japan, al veertig jaar lang niet, van `de pil' voor vrouwen, en vrijwel de onmiddellijke invoering van de Viagrapil voor mannen, (NRC Handelsblad, 3 maart) treft men algemeen wantrouwen aan jegens de officiële redenen: angst voor verbreiding van aids en voor verwildering der zeden. Men vermoedt daarentegen ongelijke behandeling van mannen en vrouwen door chauvinistische mannelijke ambtenaren met eigenbelang.

Er kunnen echter heel andere, en zéér opmerkelijke factoren in het spel zijn, waarop Karel van Wolferen in zijn verbijsterende boek Japan, de onzichtbare drijfveren van een wereldmacht al heeft gewezen. In Japan, aldus Van Wolferen, ontbreekt een ethisch besef van goed en kwaad zoals wij dat kennen, dus bedrog is er heel gewoon: wie bijv. in een warenhuis een artikel aanschaft doet er goed aan om ter plaatse te controleren of het artikel zich ook echt in de verpakking bevindt, en geen waardeloze ballast. Ten tweede noemt hij het diepgewortelde chauvinistische bijgeloof van Japanners dat zij als mens, vergeleken met de rest van de wereldbevolking, volstrekt uniek zijn, en een aantal unieke eigenschappen hebben. Ten derde zijn in Japan alle abortusklinieken commercieel, en tevens eigendom van de artsenstand. De combinatie van deze factoren leidde ertoe, aldus nog steeds Van Wolferen, dat Japanse artsen, om hun eigen portemonnee te spekken, lange tijd straffeloos hebben kunnen beweren dat de pil voor alle Japanse vrouwen, ongeacht leeftijd en medische status, buitengewoon gevaarlijk is – heel anders dus dan voor alle andere vrouwen op de wereld – en dat de pil daarom in Japan niet voorgeschreven mocht worden.

Tevens leidden deze factoren ertoe dat deze frauduleuze bewering in Japan zonder controle voor zoete koek werd geslikt, zelfs door diegenen die beter wisten c.q. moesten weten. De thans opgegeven redenen zijn nieuw, maar het lijkt mij in het geheel niet uitgesloten dat de eigenlijke, onderliggende redenen nog steeds dezelfde zijn.