Goed jaar voor NWB

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) heeft de nettowinst over 1998 met 21,6 procent opgevoerd tot 203,5 miljoen gulden. Het balanstotaal van de huisbankier van de waterschappen steeg van 33,3 naar 34,9 miljard gulden. De NWB haalt zijn inkomsten bijna geheel uit rentebaten. Deze stegen in 1998 van 182 naar 221,9 miljoen gulden. In totaal verstrekte de bank vorig jaar voor 5.255 miljoen aan kredieten, tegen 4.838 miljoen het jaar daarvoor.