Gepokt en gemazeld uitgever

Op de schouders van Caspar van Kempen die in september Cor Brakel als bestuursvoorzitter van Wolters Kluwer opvolgt, rust een zware taak. De uitgever heeft de afgelopen jaren uitsluitend financiële topprestaties laten zien. Alleen de overname van het Amerikaanse CCH onderbrak de constante reeks van minimaal 15 procent groei per jaar, en zelfs dat viel mee. Een niet geringe opgave voor Van Kempen (54) om die ontwikkeling door te moeten zetten.

Van een echte strijd om de opvolging van Brakel – zoals hier en daar in de pers wel is gesuggereerd – lijkt geen sprake te zijn geweest. De raad van commissarissen had al maanden in het geheim het voornemen Van Kempen te benoemen.

Wel was er aanvankelijk sprake van twee kampen. De financiële wereld rekende op de benoeming van Peter van Wel, een man in de lijn van de huidige bestuursvoorzitter Brakel. Ook de registeraccountant Van Wel (52) is een financieel expert en heeft qua stijl wel iets van de zelfverzekerde flair van Brakel. Van Wel was de afgelopen jaren binnen de raad van bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten van de uitgever in de Verenigde Staten en als zodanig staat de succesvolle invoeging van CCH in het concern op zijn conto.

De raad van commissarissen koos echter voor de meer bedeesde Van Kempen als nieuwe bestuursvoorzitter. Van Kempen begon al als 24-jarige in 1978 bij de juridische uitgeverij Kluwer en is gepokt en gemazeld binnen het concern.

Anders dan bij Van Wel lag de nadruk bij de Europese activiteiten: Tussen 1976 en 1980 was Van Kempen manager in Duitsland, de jaren daarna directeur van de juridische en fiscale divisie van Kluwer in Nederland. In 1991 volgde de benoeming in de raad van bestuur, toen nog aangevoerd door Mijndert Ververs. Van Kempen voerde vorig jaar namens Wolters Kluwer de onderhandelingen met commissaris Van Miert die bezwaren maakte tegen de voorgenomen fusie met Reed Elsevier.

Meer dan Van Wel en Brakel geldt Van Kempen als een uitgever in hart en nieren.

De raad van commissarissen denkt dat Wolters Kluwer juist dat kenmerk de komende jaren nodig zal hebben. Niet zozeer grote financiële deals maar het ontwikkelen van nieuwe uitgeefconcepten op de elektronische markt, met zo'n scherp mogelijk oog voor de wensen van de klant, moet de groei van het concern in stand houden.