Bezoek Mandela (2)

In dit goede vaderland is kennelijk niet erg voorstelbaar dat iemand zich kan verheugen in de vreugde en het succes van een ander. In uw krant van woensdag 10 maart meldt u onder andere dat het eredoctoraat, dat de Universiteit Nijenrode aan president Mandela heeft verleend op 5 november 1996 – toen ook het eredoctoraat aan Bill Gates is uitgereikt – evenwel nog niet aan hem kon worden overhandigd, omdat de president op die datum verhinderd was naar Nederland te komen, zoals hij in zijn brief aan ons liet weten. Dat de Rijksuniversiteit Leiden besloten heeft een eredoctoraat te verlenen aan president Mandela en dat dit tijdens het staatsbezoek in een officiële plechtigheid overhandigd wordt, stemt ons alleen maar tot grote vreugde. President Mandela kan wat ons betreft niet genoeg eredoctoraten krijgen, hij is een groot man, dat hebben wij in 1996 tot uitdrukking willen brengen.

Ik was buitengewoon verheugd met de uitnodiging voor de plechtigheid in Leiden. Een veel eerder gemaakte afspraak in het buitenland verhindert mij echter die middag aanwezig te zijn.

De enige reden voor mijn afwezigheid in de Pieterskerk is dus slechts en alleen een veel eerder gemaakte afspraak in het buitenland. Het lijkt mij goed u hiervan in kennis te stellen, opdat geen foute conclusies naar aanleiding uw artikel - over nervositeit gesproken - getrokken worden.