Bezoek Mandela (1)

Vrijwel aan de vooravond van het staatsbezoek van de president van Zuid-Afrika, Mandela, schrijft Derk Jan Eppink (NRC Handelsblad, 8 maart) een zeer verhelderend, met vele voorbeelden gestaafd artikel over de machtsbelustheid van het ANC.

Aan de gegeven opsomming van voorbeelden zijn nog vele andere toe te voegen, bijvoorbeeld in de sfeer van de onverholen verengelsing die ondanks het bestaan van elf officiële talen, waaronder het Afrikaans, wordt doorgevoerd. In dit verband moet waarschijnlijk ook de uitspraak op 25 februari jl. van vice-president Thabo Mbeki in het parlement geplaatst worden, dat de `oerschuld' van de apartheid bij de Nederlander Jan van Riebeek moet worden gezocht.

Hiermede worden publiekelijk een bevolkingsgroep en impliciet een taal die nauw verwant is aan het Nederlands verdacht gemaakt, terwijl de geschiedenis toch anders leert.

    • J.L.M. Kits Nieuwenkamp