Bèta's komen niet opdagen in Nijmegen

De 120.000 gulden die de Katholieke Universiteit Nijmegen heeft gestoken in promotie van haar bètaopleidingen, heeft de interesse gewekt van zes scholieren.

Begin deze maand begon de universiteit een grootscheeps media-offensief met de bedoeling meer scholieren te trekken voor bèta-studies. `Nijmegen, the place to B' stond er in een aantal regionale dagbladen en in de Volkskrant. De geïnteresseerde scholier kreeg de kans telefonisch met een Nijmeegse bèta-professor te converseren.

Afgelopen woensdag- en donderdagavond zat een legertje van zeventien hoogleraren en studenten klaar in een afgehuurd callcenter. De totaalscore: zes bellers. Verantwoordelijk voor de voorlichtingscampagne is P.Timmermans, vice-decaan van de bètafaculteiten. Hij zat donderdagavond zelf aan de telefoon.

Hij betreurt de schrale oogst, maar vindt de 120.000 gulden geen weggegooid geld. De advertenties zijn de start van een langer lopende campagne van de Nijmeegse bèta-opleidingen. ,,Met de slogan `Nijmegen, the place to B' proberen we een merk te introduceren.''