Belasting bedrijven België eerder omlaag

De Belgische regering gaat een lastenverlaging voor bedrijven versneld invoeren. Die versnelling geldt ook voor een aantal sociale maatregelen, zoals verhoging van de laagste pensioenen en van de uitkering voor alleenstaande werklozen.

De maatregelen zullen per 1 april in plaats van zoals voorgenomen per 1 juli van kracht zijn. Reden is een meevallend financieringstekort. De regering maakte gisteren na de begrotingscontrole bekend dat ze uitgaat van een financieringstekort dit jaar van 1,2 procent van het bbp of zelfs 1 procent als de rente gunstig is. Oorspronkelijk was het tekort beraamd op 1,3 procent. Het Belgische begrotingstekort in 1998 bedroeg 1,3 procent van het bbp: 0,4 procent lager dan in maart werd verwacht.

De maatregelen om de lasten voor bedrijven te verlagen zijn onderdeel van een poging de Belgische loonlasten, nu nog bij de hoogste ter wereld, op het niveau van dat van buurlanden te brengen.

Door de tegenvallende economische groei ging de regering er eind vorig jaar nog van uit dat er pas in juli voldoende ruimte zou zijn voor de fiscale en sociale maatregelen.