Winstgroei Volker en Boskalis

Bouwconcern Volker Wessels Stevin (VWS) en baggerbedrijf Boskalis Westminster hebben beide een profijtelijk jaar achter de rug.

VWS boekte 17 procent meer winst en kwam uit op 160 miljoen gulden, bij een vrijwel gelijke omzet van 4,7 miljard gulden. Boskalis behaalde een winststijging van 26 procent tot 104 miljoen gulden. De omzet steeg met 15 procent tot bijna 1,8 miljard gulden.

Het goede resultaat van Boskalis is opmerkelijk, omdat de baggeraar zeer actief is in landen in Azië en Latijns-Amerika, regio's die vorig jaar sterk getroffen zijn door politieke en economische problemen. Volgens Boskalis-bestuursvoorzitter R. van Gelder is de vraag naar baggeractiviteiten desondanks goed op peil gebleven. ,,De groei van de wereldhandel, die tweemaal zo snel is als de groei van de wereldeconomie, de schaalvergroting in het containervervoer en behoefte aan extra ruimte in dichtbevolkte kustgebieden genereren vraag naar havenbouw, havenuitbreiding en landwinning met zand uit zee'', aldus Van Gelder.

Boskalis wist vorig jaar voor meer dan 2 miljard gulden aan nieuwe opdrachten binnen te halen. Zowel Europa als Noord-Amerika ontwikkelden zich volgens het bedrijf voorspoedig. Ook in Zuid-Amerika kwamen ondanks de crisis opdrachten vanuit onder andere Argentinië en Venezuela. In Azië kwamen veel opdrachten uit Singapore. De totale orderportefeuille bedroeg eind 1998 785 miljoen gulden, tegen 661 miljoen gulden in het jaar daarvoor.

Ook bij Volker Wessels Stevin is de orderportefeuille fors gegroeid, van 3,6 miljard gulden eind 1997 tot bijna 4,2 miljard gulden gulden eind 1998. Vooral op het gebied van infrastructuur verwacht het bedrijf de komende jaren veel opdrachten, mede als gevolg van projecten als de Betuwelijn en de HSL. In de sector bouw en vastgoedontwikkeling (zowel woningen als kantoren) rekent het bedrijf op opdrachten vanuit de steden, waar de komende jaren grote delen van de wijken vernieuwd moeten worden.

In navolging van andere grote bouwbedrijven wist ook Volker Wessels Stevin vorig jaar de marges flink te verhogen, van 4 tot gemiddeld 4,8 procent. Oorzaak is volgens bestuursvoorzitter A. van Baardewijk de veranderende rol van grote bouwconcerns. Voorheen voerden deze vooral opdrachten uit, nu nemen grote ondernemingen bij projecten steeds vaker zowel het ontwerp, de aanleg, het onderhoud en de financiering voor hun rekening.

Bij Boskalis en Volker Wessels Stevin wordt over 1998 een dividend per aandeel van respectievelijk 1,60 gulden (1997: 1,25) en 1,95 gulden (1997: 1,70) uitgekeerd.