Winst Van Dorp Despec ruim verdubbeld

De winst uit gewone bedrijfsuitoefening van kantoorartikelenhandel Van Dorp Despec is het afgelopen jaar meer dan verdubbeld. In 1998 bedroeg dit resultaat 9,1 miljoen gulden, tegen 4,4 miljoen een jaar eerder. Deze afsluiting van het boekjaar is een stuk beter dan de directie aanvankelijk had verwacht.

De omzet steeg met 109 miljoen tot 764 miljoen gulden. Er was een autonome omzetstijging van 158 miljoen gulden, maar tegelijkertijd verkocht Van Dorp zes bedrijfsonderdelen met een omzet van 83 miljoen. Na verrekening van bijzondere baten en lasten kwam de nettowinst uit op 7,2 miljoen gulden, tegen 10,4 miljoen in 1997. (ANP)