Werving van herintreders moeizaam

De speciale wervingscampagne van het ministerie van Onderwijs heeft tot nu toe weinig nieuwe onderwijzers opgeleverd. In totaal 17.000 oud-onderwijzers reageerden op de oproep van de toenmalige staatssecretaris Netelenbos; slechts 36 van hen staan nu voor de klas.

Dit blijkt uit een verslag dat is opgenomen in de `voortgangsrapportage' over de klassenverkleining op basisscholen. Volgende week bespreekt het kabinet de vorderingen van de verkleining van de laagste klassen op de basisschool. Voor die operatie – die de kwaliteit van het basisonderwijs moet verhogen – zijn de komende vier jaar 27.000 nieuwe leraren nodig. De huidige staatssecretaris van Onderwijs, Adelmund, gaat ervan uit dat dit aantal binnen vijf jaar alsnog zal worden bereikt, aldus haar woordvoerder.

Met 1.384 potentiële herintreders wordt nog een gesprek gevoerd. Ook zij zijn in principe bereid opnieuw voor de klas te gaan staan. Verder zijn er nog vijfduizend gegadigden die te kennen hebben gegeven dat ze over een paar jaar wel weer willen werken. Onduidelijk is of ook die groep zal slinken tot minder dan tweeduizend mensen die daadwerkelijk een baan nemen.

Er is een aantal oorzaken waardoor het snelle aantreden van herintredende onderwijzers moeilijk verloopt: de afstemming tussen vraag en aanbod blijkt lastig. Zo heeft de ene regio te veel vacatures en de ander teveel herintredende leraressen. Daarnaast blijken de veelal vrouwelijke herintreders eisen te stellen aan een functie. Ze willen bijvoorbeeld slechts een aantal uren per week werken, of willen lesgeven aan de laagste klassen. Verder is een aantal herintreders opgenomen in de vervangingspoule voor zieke leraren, waardoor ze geen volledige baan kunnen aannemen.

T. Duif, voorzitter van de vereniging van basisschoolleiders, vindt het ,,zeer zorgelijk'', omdat hij vreest dat het lerarentekort ,,munitie'' wordt voor ,,bewindslieden die de klassenverkleining willen opschorten''. Als de klassenverkleining inderdaad wordt uitgesteld – sommige scholen hebben klassen van 35 leerlingen - dan zijn de schoolleiders volgens Duif niet meer ,,on speaking terms'' met minister Hermans (Onderwijs).

Ook het Kamerlid Cornielje (VVD) is geschrokken van het geringe aantal herintreders. ,,Dat zou de verkleining van de klassen kunnen vertragen.'' Hij zal bij de bespreking van de klassenverkleining in de Kamer binnenkort vragen stellen hierover aan Adelmund, zegt hij.