Voetbalclubs gaan akkoord met nieuwe opzet Eredivisie NV

De clubs uit de eredivisie hebben zich akkoord verklaard met een raamovereenkomst die moet leiden tot de definitieve structuur van een naamloze vennootschap. Dat is gisteren op een seminar van de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) bekend gemaakt. De Eredivisie NV zal zich vooral gaan toeleggen op het gebied van sponsoring, reclame, competitiezaken en de exploitatie van tv-rechten.

Twee jaar geleden had de Eredivisie NV (ENV) bij de oprichting ambitieuzere plannen. Zij streefde toen nog naar een topliga zoals de Premier League in Engeland. Maar de afgelopen periode is de initiatiefnemers gebleken dat een dergelijke verzelfstandiging te veel botst met de reglementen en statuten van de voetbalbond KNVB.

Het kostte de FBO gisteren moeite de huidige stand van zaken weer te geven. De bestuurders die aan de wieg stonden van de ENV, zoals Van Praag (Ajax), Van den Herik (Feyenoord) en Van Raaij (PSV), waren afwezig. Het bureau Prosport dat de oprichting begeleidt bleek eveneens geen tekst en uitleg te geven. De toehoorders werden geïnformeerd door een inleiding van mr. E. Vilé en een explicatie van diens collega mr. D. Segaar.

De KNVB blijft het huis maar de Eredivisie NV bouwt er nog een verdieping bovenop, zo omschreef Vilé de nieuwe situatie. Mr. H. Kesler, voorzitter betaald voetbal van de KNVB, stelde dat de ENV geen bedreiging meer vormt voor de eenheid van de voetbalbond. Volgens Kesler is de rol van de Eredivisie NV aan beperkingen gebonden. Er wordt informatie uitgewisseld over het competitieprogramma, maar daarmee houdt het op. ,,Het zou niet mogelijk zijn dat de Eredivisie NV zijn eigen programma samenstelt. Wij moeten toch ook voor een afstemming zorgen met de eerste divisie?'', stelde Kesler.

Hoewel de structuur van de Eredivisie NV nu op papier staat zijn er nog steeds veel vraagtekens. De raamovereenkomst is nog door geen enkele club ondertekend. Daarnaast bestaat onduidelijkheid over de licenties. Elke club zal straks bij zowel de KNVB als de ENV een licentie moeten aanvragen. Maar wat gebeurt er als de NV geen licentie verstrekt en de KNVB wel? Blijft de desbetreffende club dan verstoken van de inkomsten uit de geldpot van de ENV?

De naamloze vennootschap heeft een minimaal aandelenkapitaal van 100.000 gulden, verdeeld in 100 aandelen van 1.000 gulden. Daarvan komen 81 in bezit van de Stichting Eredivisie, 18 gaan er naar de clubs. Eén golden share gaat naar een nog onbekend rechtspersoon, vermoedelijk de KNVB. De aandelen zijn overdraagbaar. In de statuten van de Eredivisie NV, die zetelt in Hilversum, staat onder meer: ,,De vennootschap heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandse voetbal.''