Subsidies voor kopen van woning

In diverse steden wordt het binnenkort mogelijk voor mensen met lage inkomens om bij het kopen van een huis een deel van het hypotheekbedrag rentevrij en aflossingsvrij te lenen.

In Ravenstein begint volgende maand een experiment waarbij deze mensen op deze manier hun eigen huurwoning kunnen kopen, en in Almere wordt in september begonnen met de bouw van dertig zogenoemde opstapwoningen waarvoor deze regeling geldt. Ook de gemeente Rotterdam speelt met de gedachte om de constructie toe te passen. De regeling speelt in op het kabinetsbeleid om mensen met lage inkomens in staat te stellen een eigen woning te kopen, waardoor meer gemêleerde buurten ontstaan.

Volgens normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kunnen mensen, afhankelijk van hun inkomen, een bepaalde hypotheek krijgen. Mensen met lage inkomens – tot 50.000 gulden – hebben op de huidige woningmarkt met hoge prijzen moeite een huis te vinden. In de nieuwe constructie kunnen zij het verschil tussen het bedrag dat ze volgens de NHG-normen kunnen lenen en het benodigde bedrag voor de aanschaf van een koopwoning renteloos en rentevrij lenen, tot een bepaald maximum. In Almere is het maximale renteloze hypotheekbedrag 50.000 gulden; in Ravenstein is het afhankelijk van inkomen en koopsom.