Stralingsincident Franse kerncentrale

Gisterochtend heeft zich een incident bij de kerncentrale Tricastin in Zuid-Oost Frankrijk voorgedaan, waarbij een medewerker van Electricité de France werd blootgesteld aan een dosis van 80 milliSievert. Dat is vier maal hoger dan de nieuwe norm voor maximale straling die de Europese Unie in een nieuwe concept-richtlijn heeft vastgesteld. De Nucleaire Veiligheidsdienst (DSIN) heeft direct een onderzoek gelast. DSIN-directeur André-Claude Lacoste verklaarde dat het gaat om een ,,belangrijke zaak'', een incident van klasse 2 op de internationale schaal voor nucleaire storingen (INES) die 7 gradaties kent. ,,Een dergelijk stralingsniveau is in Frankrijk buitengewoon zeldzaam'', aldus Lacoste. (AFP)