Ramsj

Frans Geraedts & Leonard de Jong (red.): Ergo Cogito.

Vijf delen. Ingenaaid, Historische Uitgeverij Groningen 1988/1996, van ƒ175,- voor ƒ49,90 per set. Steven Sterk Utrecht, Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam, Donner Rotterdam.

Tussen 1987 en 1992 organiseerde `Het filosofisch agentschap Ithaka' een jaarlijkse lezingencyclus waarin zo'n tien, merendeels jonge, Nederlandse filosofen het woord mochten voeren. De vijfdelige bundeling van de voordrachten geeft een uitvoerig beeld van de hedendaagse Nederlandse filosofie, en de vele onderwerpen die daarin aan bod komen (vanaf de geschiedenis van de filosofie tot aan het moderne structuralisme, met een hoofdrol voor auteurs als Lacan en Derrida). Het laatste deel bevat een aantal `pleidooien voor de filosofie', geschreven door o.a. Heleen Dupuis, Harry Kunneman, Patricia de Martelaere en Connie Palmen.

Peter Kloos: Antropologie als wetenschap.

Ingenaaid, Coutinho 1984, van ƒ30,- voor ƒ12,50. Steven Sterk, Scheltema, Donner.

Vijftien jaar oud inmiddels, dit boek van Kloos, maar het vormt nog altijd een aardige inleiding in de wetenschapsfilosofie en de grondslagen van de culturele antropologie. Enkele onderwerpen: de normatieve waarden die bij antropologisch onderzoek een rol spelen, de verhouding tussen empirische kennis en theorievorming, en de betrouwbaarheid van antropologisch veldwerk. Dat laatste komt eveneens aan de orde in een ander boek van Kloos dat bij Steven Sterk in de ramsj ligt: Door het oog van de antropoloog, botsende visies bij heronderzoek, met onder meer aandacht voor de ruchtmakende Mead-Freeman controverse over Samoa. Van ƒ30,- voor ƒ12,50.

Elizabeth Norfolk (ed.): Miller's international antiques price guide 1998. Gebonden, Miller's 1997, van ƒ79,50 voor ƒ29,95. Nayler & Co, Denneweg 25b, Den Haag.

Het toonaangevende `professional handbook' van Miller: meer dan 700 volle pagina's met antieke voorwerpen en hun vaak forse prijzen. De variatie is groot: van meubelen, keramiek en horloges, tot aan speelgoed, poppen en teddyberen (een aandoenlijke verzameling van treurig kijkende, door de tand des tijds aangevreten beren die desalniettemin zo'n ƒ7000,- per stuk moeten opbrengen).

Donald Mitchell: Gustav Mahler. Volume 1: The early years. Paperback, University of California Press 1995, van ƒ43,40 voor ƒ12,50. Het Martyrium Amsterdam.

`A masterpiece of scholarship and research', schreef de Times indertijd over het eerste deel van deze biografie, een boek dat stamt uit 1958, veelvuldig werd herdrukt en in 1995 (in een herziene versie) voor het eerst in paperback verscheen. Meer dan tweederde van het boek is gevuld met een analyse van de vroege werken van de componist (Das klagende Lied, Lieder und Gesänge aus der Jugendzeit), en het is precies op dat terrein waar Mitchell de toon heeft gezet voor `a whole new generation of serious younger Mahler scholars'.

Henk van der Horst: De Henk-encyclopedie. Ingenaaid, Fontein 1995, van ƒ24,90 voor ƒ9,95. De Slegte.

Henry Purcell is een van de vele Henken (en hun buitenlandse verwanten) die hun opwachting maken in het boek van Van der Horst, een waardig eerbetoon aan deze onvolprezen naam die, afgaande op geboorteadvertenties, helaas vrijwel is uitgestorven. Een keur aan Henken passeert de revue, variërend van `grote Henken' als de keizers van Duitsland en de koningen van Engeland, tot Henken als Henk de Hoog, een wielrenner die drie keer startte in de Tour de France (1948, `49 en `50), maar nooit de finish wist te halen.

Juliet Barker: The Brontës, al life in letters. Gebonden, Viking 1997, van ƒ72,80 voor ƒ27,50. Het Martyrium.

Verzorgde uitgave van de `Brontë-correspondentie', samengesteld door Juliet Barker, auteur van een veelgeprezen biografie van de legendarische familie. De mooiste brieven zijn afkomstig van Charlotte (1816-1855), vooral die uit de laatste jaren van haar leven als Emily, Anne en Branwell gestorven zijn, en ze eenzaam haar weg probeert te zoeken in het Londense literaire leven.

Ook bij Het Martyrium: The letters of Vincent van Gogh. Een ruime selectie uit de beroemde brieven, van commentaar voorzien door Van Gogh-expert Ronald de Leeuw. Gebonden, van ƒ70,50 voor ƒ29,95.

Marilyn McCully (ed.): Picasso, the early years, 1892-1906. Ingenaaid, National Gallery of Art Washington 1997, van ƒ84,50 voor ƒ39,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Fraai uitgegeven catalogus, oorspronkelijk behorende bij een expositie die in 1997 in Washington werd gehouden. In tegenstelling tot de expositie die morgen in De Kunsthal (Rotterdam) wordt geopend - en die het hele oeuvre van Picasso bestrijkt - heeft men in Amerika gekozen voor het werk van omstreeks de eeuwwisseling, een periode waarin Picasso een cruciale ontwikkeling doormaakte. Opvallend zijn een paar prachtige tekeningen en aquarellen.

    • Henk Lagerwaard