President Iran en paus tevreden na gesprek

Met een audiëntie bij de paus heeft de Iraanse president Mohammed Khatami gisteren een driedaags bezoek aan Italië afgesloten.

Paus Johannes Paulus II praatte een half uur met Khatami en sprak na de ontmoeting van ,,een belangrijke en veelbelovende dag''. Ook Khatami was tevreden. ,,Aan het einde van mijn verblijf in Italië en na deze ontmoeting met u keer ik vol hoop voor de toekomst terug naar mijn land en mijn volk'', zei de Iraanse president.

Khatami's bezoek aan Italië ,,vertegenwoordigt een buitengewoon belangrijke fase in de relaties van Iran met Europa en meer in het algemeen met de internationale gemeenschap'', zei de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Lamberto Dini. Het meest concrete resultaat van het bezoek is een aantal economische afspraken die zijn gemaakt tussen Italiaanse bedrijven, met name de staatsoliemaatschappij Eni, en de Iraanse overheid.

Tegen de paus onderstreepte Khatami wat islam en christendom bindt. ,,We hopen op de eindoverwinning van het monotheïsme, van de moraal, van vrede en verzoening.'' Met de paus heeft hij volgens verklaringen na afloop alleen gesproken over religieuze zaken. In latere gesprekken binnen het Vaticaan is ook de beperkte godsdienstvrijheid voor christenen in Iran aan de orde gesteld.

Khatami is de eerste Iraanse president die een Westers land bezoekt sinds de islamitische revolutie in 1979. Hij kwam met een boodschap van verzoening en vrede en nam afstand van terrorisme en geweld. Zijn toespraken waren gespeend van de revolutionaire retoriek van zijn voorgangers binnen de Iraanse geestelijkheid. In plaats daarvan riep hij op tot ,,een dialoog tussen beschavingen, culturen en godsdiensten'' en sprak hij van ,,de absolute noodzaak om op mondiaal niveau de democratie te installeren en iedere dictatuur af te wijzen''.

Zowel zijn Italiaanse gastheren als hoge kardinalen binnen het Vaticaan hebben de rechten van de mens in Iran ter sprake gebracht. Maar het optreden van Khatami bewees volgens het Italiaanse kabinet dat de gematigde president internationale steun verdient en het voordeel van de twijfel moet krijgen. Het Vaticaan prees in een verklaring ,,de geest van dialoog tussen moslims en christenen'' die Khatami had geschapen.