Personalia

De rooms-katholieke theoloog dr. A.H.C. van Eijk wordt per 1 oktober voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland. Hij volgt dr. R.G.W. Huysmans op, die na zeven jaar zijn functie neerlegt. Beiden zijn priester van het bisdom Rotterdam. Ton van Eijk (62) is universitair docent bij de vakgroep systematische theologie en canoniek recht aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Sinds 1989 is hij voorzitter van de Sint Willibrord Vereniging, het adviesorgaan voor oecumene van de bisschoppenconferentie.