Pas verschenen

J. Sperna Weiland: De mens in de filosofie van de twintigste eeuw. Meulenhoff, 381 blz. ƒ49,90

Wijsgerig antropoloog en emeritus hoogleraar J. Sperna Weiland (1925) schetst een aantal `miniaturen' van bekende filosofen uit de vorige en deze eeuw, en van hun mensbeeld. Louter continentale filosofen, van Marx en Nietzsche, via Sartre (twee hoofdstukken) en Heidegger (idem) tot Levinas en Derrida.

Herman van Stiphout (vertaling en toelichting): Helden en goden van Sumer. Een keuze uit de heroïsche en mythologische dichtkunst van het oude Mesopotamië. SUN, 253 blz. ƒ39,50

Iedereen weet wat spijkerschrift is, maar niemand leest het. Dat hoeft ook niet als er maar een goede vertaling is. Dit boek geeft een fraaie selectie van Sumerische teksten uit het derde millennium voor Christus. Over de schepping van de wereld, de strijd tussen goden en helden, zoals Lugalbanda, Enmerkar en Gilgames.

Gita Deneckere: Het katoenoproer van Gent in 1839. Collectieve actie en sociale geschiedenis. SUN, 1587 blz. ƒ29,50

Levendige reconstructie van een van de allereerste vormen van georganiseerde sociale actie. Micro-analyse van een woelig oproer, waarbij het verhaal in ere wordt hersteld.

Maarten van Bottenburg: Zorg tussen markt en staat. De maatschappelijke betekenis van de Ziekenfondsraad, 1949-1999. Walburg Pers, 256 blz. ƒ49,50

Geschiedenis van vijftig jaar Ziekenfondsraad, die ter aarde kwam op 4 januari 1949 maar binnenkort een tweede leven moet beginnen als College voor Zorgverzekeringen. Boek gaat uitvoerig in op de rol van de Ziekenfondsraad in het naoorlogse Nederlandse zorgbestel. Inclusief `enkele amusante histoires'.