King Lear

Bij deze wil ik protesteren tegen het onterechte beeld dat Dick Wittenberg schetste in zijn artikel (CS 5-3) over de gang van zaken rond het maken van de film King Lear waarvan ik eveneens obligatiehouder ben en meermalen als figurant heb gediend.

Ten eerste schrijft de heer Wittenberg over hoe hij er door de advertentie en de brochure is ingetuind. De brochure heb ik voor mij liggen; als de heer Wittenberg deze werkelijk goed had gelezen zou hem duidelijk zijn geworden dat het hier ging om het maken van een film voor de schoolvideo-markt. Ook wat de filmdagen zelf betreft is Wittenbergs leesvermogen erg selectief. Het feit dat er geen welkomstkoffie en -cake was, stond in het instructieblad (waaruit hij citeerde) onder de vetgedrukte kop `Catering'.

Maar het is duidelijk dat de heer Wittenberg makkelijk misleid wordt. Hij had kennelijk het idee dat er een heuse première zou plaatsvinden. Dat de Schotten geld wilden toeleggen voor een gala-première van een film van wat zij altijd zien als hun toneelstuk was een meevaller die in Engeland voor de zoveelste Shakespeare-vertolking niet te verwachten was. Daarom is er altijd gesproken over een `preview' speciaal voor de beleggers.

En wat betreft de mensen van Cromwell Productions, ik heb ze altijd zeer behulpzaam gevonden. Ik heb de heer Carruthers een paar keer aan de lijn gehad. Hij heeft mij zelfs een keer teruggebeld vanaf een berg in Schotland waar hij bezig was met een opname. Ik kan dan ook alleen maar concluderen dat óf de waarheid is opgeofferd voor een lekker negatief verhaal of dat de heer Wittenberg bijzonder onoplettend is en dus heel ongeschikt voor zijn werk.