Inflatie stabiel

In februari lagen de consumentenprijzen gemiddeld 2,1 procent hoger dan een jaar eerder. In januari was dat ook al het geval. In februari lagen de consumentenprijzen een half procent boven het niveau van januari. Dat blijkt uit gegevens van het CBS. De stijging met een half procent noemt het CBS normaal. Wel tekent het bureau aan dat de Nederlandse inflatiecijfers internationaal gezien hoog zijn. Het twaalfmaandscijfer ligt één tot anderhalf procent hoger dan in de eurozone als totaal.