Huis VS steunt Clinton in plan troepen Kosovo

De Amerikaanse regering heeft onverwachte steun van het Congres gekregen voor deelname aan een eventuele vredesmacht voor Kosovo. De meeste Democraten en een deel van de ernstig verdeelde Republikeinen schaarden zich achter president Clinton.

Na een urenlang debat bleek er gisteravond in het Huis van Afgevaardigden geen meerderheid te zijn voor een protestmotie tegen eventuele uitzending van Amerikaanse troepen. Wel was er een meerderheid voor een resolutie die, onder voorwaarden, instemming betuigde met het beleid van de regering om mogelijk troepen naar Kosovo uit te zenden als onderdeel van een NAVO-vredesmacht.

President Clinton toonde zich in een schriftelijke reactie tevreden over de stemming. Hij schreef dat de brede steun voor zijn Kosovo-beleid ,,beide partijen een duidelijke boodschap zendt dat het nu tijd is om een akkoord te tekenen''.

Vergeefs had het Witte Huis geprobeerd om het debat over Kosovo te voorkomen, nu de vredesonderhandelingen in een cruciale fase zijn. Minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright waarschuwde het Congres woensdag dat een negatieve uitspraak over een Amerikaanse militaire rol in Kosovo de vredesonderhandelingen ernstig kon schaden. Beide partijen, aldus Albright, zouden zo'n protestmotie kunnen zien als ,,een groen licht om de gevechten te hervatten''.

Maar de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden schoof de bezwaren ter zijde. Dennis Hastert, de voorzitter van het Huis, zei dat het Congres de plicht heeft zijn mening te geven als Amerikaanse troepen op het punt staan om uitgezonden te worden. Van het begin af aan was overigens duidelijk dat de resoluties van het Huis niet bindend waren. De regering kan troepen uitzenden zonder instemming van het Congres. Maar het politieke effect van een protest zou niettemin groot zijn – in Washington, maar ook bij de vredesbesprekingen.

Henry Kissinger, de Nationale Veiligheidsadviseur onder president Nixon, waarschuwde woensdag tegen Amerikaanse inmenging in Kosovo. Hij sprak van ,,een gevaarlijk precedent'' en met een verwijzing naar de Vietnam-oorlog voorspelde hij dat de VS in Kosovo in een situatie terechtkomen, waaruit ze zich niet makkelijk meer kunnen losmaken. ,,Het kan erop neerkomen dat we de Serviërs gaan bombarderen om hen met het akkoord te laten instemmen, en daarna de Albanezen gaan bevechten om hen te ontwapenen.''

Twee andere Republikeinse veteranen, oud-senator Bob Dole en oud-VN-ambassadeur Jeane Kirkpatrick, pleitten juist voor Amerikaanse deelname aan de NAVO-vredesmacht. De motie waarin uitzending van Amerikaanse troepen wordt gesteund, vraagt wel van Clinton dat hij het Congres laat weten hoelang de missie zal duren en wat de kosten van de operatie zullen zijn.