Conferentie over cultuur in oorlogstijd

De VN-cultuurorganisatie UNESCO en de ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW organiseren volgende week in Den Haag een diplomatieke conferentie over de bescherming van cultuurgoederen in oorlogstijd. Aanleiding voor de conferentie vormen de recente, soms opzettelijke, vernietiging en beschadiging van monumenten en andere culturele erfgoederen bij gewapende conflicten zoals in Afghanistan, Bosnië-Herzegovina, Cambodja, Kroatië en Somalië. De initiatiefnemers willen komen tot aanvulling en verbetering van de UNESCO Conventie voor de bescherming van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten, die in 1954 in Den Haag tot stand kwam. Omdat het aantal gewapende conflicten sinds 1990 is toegenomen, voldoet de huidige Conventie niet meer.

De conferentie vindt plaats tussen 15 en 26 maart in het Congresgebouw in Den Haag. (ANP)