Borst: geld voor kenniscentra gezondheidszorg

Minister Borst (Volksgezondheid) financiert vier landelijke centra voor de diagnostiek, behandeling en preventie van aandoeningen op het gebied van psyche, bewegingsapparaat, luchtwegen en huid. De centra krijgen vier jaar lang drie miljoen gulden. Borst wil het arbeidsverzuim door dergelijke aandoeningen terugdringen.