Bod van BNP stuit op verzet besturen

De raden van commissarissen van Société Générale en Paribas wijzen het `driewegfusieplan' van Banque National de Paris af.

Zij achten het voorstel onvoordelig en onuitvoerbaar.

De beurs van Parijs bleef vanmorgen met geld stemmen voor het voorstel van BNP, dat tot de bank met het grootste balanstotaal zou leiden in `euroland' zou leiden.

Nadat de aandelen van de drie banken gisteren 40 procent van de hele beursomzet voor hun rekenening hadden genomen, en de twee `aangevallen' bankaandelen met meer dan tien procent waren gestegen, klommen de drie aandelen vanmorgen ieder weer met enige procenten. Dat wordt algemeen uitgelegd als steun voor het plan.

De uitspraak van de hoogste instanties van beide banken komt niet als een verrassing. Société Générale en Paribas hadden begin februari niet hun fusieplan kunnen lanceren zonder toestemming van hun `conseil d'administration'.

Desondanks zijn de twee negatieve uitspraken een tegenslag voor BNP-voorzitter Michel Pébereau. Hij toonde zich vanmorgen onverminderd optimistisch en herhaalde dat geen bijkantoren zullen hoeven sluiten.

Société Générale was vanmorgen de laatste betrokken bank om te reageren. De Raad noemde een fusie à trois ,,onbestuurbaar'' en herbevestigde haar vertrouwen in het oorspronkelijke idee om tot een bank SG Paribas te komen. Bovendien achtte de SG-raad het BNP-bod ,,zeer inferieur aan de reële waarde, mede gezien de de huidige situatie en de vooruitzichten van het bedrijf''.

Men noemde het voorstel `vijandig en niet in het belang van Société Générale, haar aandeelhouders, medewerkers en klanten'.

Gisteravond had de Raad van Commissarissen van Paribas al afwijzend gereageerd. Deze raad noemde het BNP-plan `ondoorzichtig' en `vol onzekerheden op banktechnisch gebied'.

De meerderheid vreesde ontmanteling van Paribas als `incomplete zakenbank' naast het sterker geïntegreerde duo BNP en Société Générale. `Onder de huidige omstandigheden' wees men het aanbod af.

De besprekingen van de Paribas-raad vonden plaats in aanwezigheid van Claude Bébéar, de eerste man van verzekeraarAxa, die grootaandeelhouder is in zowel Paribas als BNP.

Hij is sterk voorstander van het plan dat één megabank SBP zou opleveren.

Ook Daniel Bouton, eerste man van Société Générale was aanwezig. Hij kon met zijn Paribas-collega Lévy-Lang uit de eerste hand de merites van het oorspronkelijke plan verdedigen.

De overheid heeft niets meer openlijk gezegd over de affaire, maar in financiële kring wordt gewezen op de procedurele verwikkelingen die voor de deur staan. Zowel de commissie voor beurstoezicht, als de Banque de France als de minister van financiën moeten hun goedkeuring geven voordat aandeelhouders met effect hun keus kunnen maken.

In eerdere gevallen heeft dat wel drie maanden geduurd.

    • Marc Chavannes