Winstdaling Elsevier, na 18 jaar groei

Voor sinds bijna twintig jaar heeft uitgever Elsevier een winstdaling bekend moeten maken. Ook voor het lopende jaar verwacht de Brits-Nederlandse combinatie Reed Elsevier geen stijging van de winst. Concurrent Wolters Kluwer blijft daarentegen fors groeien.

De nettowinst van Wolters Kluwer steeg met 18 procent tot 681 miljoen gulden, terwijl de omzet steeg met 16 procent tot ruim 6 miljard gulden. Vanmiddag maakte de onderneming tevens bekend dat bestuursvoorzitter C. Brakel (62) in september wordt opgevolgd door de jurist C. van Kempen (54), die tot dusver vooral Europese activiteiten onder zijn hoede had.

Bij concurrent Reed Elsevier is nog niet bekend wie de beide bestuursvoorzitters, H. Bruggink en N. Stapleton, in juni gaat opvolgen. De nettowinst van Reed Elsevier daalde in 1998 met 3 procent tot 1,9 miljard gulden. Zonder valutaschommeling was de daling zelfs 5 procent geweest. De laatste winstdaling die de Nederlandse tak Elsevier van het in 1992 gefuseerde bedrijf moest laten zien, dateert van 1980, aan de vooravond van een diepe economische recessie. Op de beurs werden de vooruitzichten Elsevier niet in dank afgenomen. Het aandeel verloor 6,9 procent en koerste rond het middaguur op 12,90 euro. Ook de cijfers van Wolters Kluwer waren minder goed dan beleggers hadden gehoopt, wat het aandeel op een verlies van 3,4 procent op 172 euro kwam te staan.

Bestuursvoorzitter Bruggink van Reed Elsevier zei vanochtend in een toelichting op korte termijn ,,niet al te optimistisch'' te kunnen zijn. Als gevolg van investeringen en verslechterde marktomstandigheden verwacht Bruggink in 1999 ,,geen winstgroei van enige betekenis''. Wel ziet hij ,,de zon doorkomen tussen de wolken'' en is hij er van overtuigd op de langere termijn weer stevige groei te kunnen laten zien omdat het bedrijf door het afstoten van activiteiten en acquisities nu goed gepositioneerd is.

Vooral de problemen bij Reed Travel hebben in 1998 een drukkend effect op de winst gehad. Die zijn nog het gevolg van grootscheepse fraude van oplagecijfers die anderhalf jaar geleden aan het licht kwam. Adverteerders zijn schadeloos gesteld. Maar dalende omzet en een reorganisatie hadden een drukkend effect op het bedrijfsresultaat dat met 108 miljoen gulden daalde. Volgens Bruggink is ,,het lek'' bij Travel nu definitief boven: ,,Het kan niet meer lager.''

Het bedrijfsonderdeel professionele informatie (vooral juridische werken) was de enige duidelijke groeier bij Reed Elsevier, met een 15 procent hoger bedrijfsresultaat naar 1 miljard gulden. Maar ook hier valt de overgang naar het elektronische tijdperk Reed Elsevier zwaar. De groei van Lexis-Nexis, de grote juridische electronische databank in de Verenigde Staten, heeft te kampen met toenemende concurrentie.

Vooral de grote concurrent Thomson die wel sterk groeit, zit Reed Elsvier dwars. De grote acquisities van de uitgeverijen Matthew Bender en Shephard's moet Lexis-Nexis weer op het spoor van forse groei brengen. ,,Maar dat is niet te verwachten voor 2000'', aldus Bruggink. De omzet uit elektronische produkten bedroeg 20 procent van de totale omzet van het concern, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor. De omzet van bestaande activiteiten van Reed Elsevier als geheel groeide met 9 procent tot 10,4 miljard.

VERTREK BRAKEL23