VVD tegen terugsturen van Bosniërs

De VVD wil Bosnische vluchtelingen die vijf jaar of langer in Nederland wonen, niet terugsturen. Dit bleek vanochtend in een debat over het asielbeleid, gevoerd door de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

De VVD zei in de campagne voor de Statenverkiezingen alle 23.000 Bosnische vluchtelingen te willen terugsturen omdat Bosnië veilig zou zijn. VVD-fractievoorzitter Dijkstal zei vanochtend echter te willen praten over het laten blijven van Bosniërs die vijf jaar of langer een semi-permanente verblijfsvergunning hebben, de zogenoemde A-status. Hij stelde als voorwaarde dat de regering dan wel moet zijn begonnen met het terugsturen van Bosniërs met een tijdelijke verblijfsvergunning en Bosniërs die in 1995 en 1996 een A-status kregen.

In Nederland verblijven circa 23.000 Bosnische vluchtelingen, van wie twee- à drieduizend een tijdelijke verblijfsvergunning hebben. Ruim 16.000 hebben een semi-permanente vergunning en zijn korter dan vijf jaar in Nederland.

Het debat was aangevraagd door het CDA. Fractieleider De Hoop Scheffer had de fractievoorzitters in de campagne voor de Statenverkiezingen opgeroepen in de Kamer over het asielbeleid te praten en niet daarbuiten. Dijkstal (VVD) deed schoorvoetend mee. ,,Ik heb geen interesse in een debat met u of iemand anders in dit huis, ik wil met de regering praten.'' Hij wees erop dat, sinds de aantreding van het nieuwe kabinet in augustus '98, de Tweede Kamer tien keer over het asielbeleid heeft gesproken.

De fractievoorzitters ontvouwden geen nieuwe plannen, ze hamerden vooral op de eerder gelanceerde plannen. PvdA-fractieleider Melkert herhaalde zijn opvatting dat aan uitgeprocedeerde asielzoekers geen opvang meer moet worden geboden, zoals ook in het regeerakkoord staat.

Melkert erkende dat uitzonderingen mogelijk moeten blijven voor mensen die buiten hun schuld niet uit Nederland weg kunnen, maar hij wees erop dat de praktijk nu anders is: het beëindigen van opvang is eerder uitzondering dan regel.