Vrijheid of dwang (7)

Een politieke partij in paniek gaat raar doen. ,,Ons profiel is niet progressief genoeg,'' jammeren PvdA-leden. ,,We moeten klassieke sociaal-democratische thema's als sociale zekerheid, werk en inkomen centraal stellen'', beveelt een ontgoocheld Kamerlid aan. ,,We moeten linkser worden, beter campagne boeren'', weeklagen weer anderen. Ongewild geven deze PvdA-ers een onthullend en teleurstellend kijkje in wat verkiezingen zijn en wat politiek eigenlijk voorstelt: een goed profiel, een aantrekkelijke buitenkant, een verkoopbaar product, een suggestie van sociale bewogenheid, waar de kiezer achteraan moet hollen: een zak met lucht.

De reactie van de PvdA op de - in hun ogen - voor hun partij slechte verkiezingsuitslag is te naïef voor woorden. Zij laat zien hoe ver deze partij van de kiezers is afgedreven, die je wel even met een gewiekst in elkaar gezette verkiezingscampagne over de drempel denkt te kunnen trekken.