Vrijheid of dwang (6)

Voor de geringe opkomst bij verkiezingen worden allerlei verklaringen gegeven: van de ongeïnspireerdheid van het politieke debat tot aan het slechte weer. Over één mogelijke verklaring lezen we niets en dat is de volgende.

Veel jaren geleden toen de Mammoetwet het voortgezet onderwijs overhoop haalde, werd het vak staatsinrichting aan geschiedenis toegevoegd: geschiedenis en staatsinrichting heette het voortaan. In de praktijk kwam het erop neer dat het almaar uitdijende vak geschiedenis de staatsinrichting wegdrukte.

Toen al is er vurig gepleit voor de invoering van een vak burgerschapskunde, maar onze parlementariërs zagen daar het belang niet van in. Nu zitten we met de brokken. De modale kiezer weet nauwelijks waar het bij de inrichting van onze democratie over gaat. En dus blijft hij afzijdig.

Een oplossing zou zijn: de lokale democratie levendiger maken voor de burgers door het invoeren van een elektronisch referendum. Plus het alsnog invoeren van een verplicht vak burgerschapskunde, waarin niet alleen de inrichting van ons democratisch bestel aan de orde komt maar ook hoe je in het algemeen met mensen moet omgaan (jawel een cursusje omgangsvormen) en met mensen uit andere culturen in het bijzonder. Het vak maatschappijleer, dat al deze zaken aan zou kunnen overdragen, is daar blijkens wat we om ons heen zien, helaas niet in geslaagd.