Vrijheid of dwang (5)

Het artikel van de heer Marijnissen moet, als alle publicaties van politici, met de nodige argwaan worden bezien. Zeker als een socialist met het voorstel komt om het stemmen verplicht te stellen, is het oppassen geblazen.

Met het begrip `verplichten' – en bij niet opkomen dus `straffen' – hebben de socialisten van oudsher een dualistische verhouding. Dat dualisme zit in het tijdsgewricht waarin zij niet of wel deel uitmaken van de macht.