Vrijheid of dwang (3)

De SP stelt voor de opkomstplicht weer in te voeren, het is één van de weinige programmapunten van deze partij waarmee ik het eens kan zijn. Voor de oorlog moest men 2 gulden 50 boete betalen, als men niet verscheen. Dit komt overeen met vijftig gulden nu.

Al meent men dat het niet meer in de huidige maatschappij past, en een Pruisische mentaliteit niet mijn voorkeur heeft, voel ik veel voor de invoering van het 19de-eeuwse Pruisische drie-klassen-systeem: bij lagere schoolopleiding één stem, bij middenschool twee stemmen, en hooggeschoolden mogen drie stemmen uitbrengen.

Want stemmen dienen niet geteld maar gewogen te worden.