Tweede vrouw in Zwitserse regering

Ruth Metzler is vanmorgen gekozen als lid van de Zwitserse Bundesrat, de regering. De 35-jarige christen-democrate volgt Arnold Koller op, die in januari tegelijk met zijn partijgenoot Flavio Cotti zijn aftreden bekendmaakte. Metzler, de tweede vrouw in de huidige Bundesrat, stamt evenals Koller uit het Duitstalige deel van Zwitserland. Nooit eerder telde een Zwitserse regering twee vrouwen. Flavio Cotti zal worden opgevolgd door Joseph Deiss (53) uit Fribourg.

De zeven ministers van de Bundesrat zijn verdeeld over de grote politieke stromingen, de kantons en taalgemeenschappen (Duits, Frans, Italiaans). Eerder dit jaar stemden de Zwitsers in een referendum voor aanpassing van de formule: de harde eis van een verdeling over taalgemeenschappen kwam te vervallen.

Toen beide kandidaten van de Christelijke Volkspartij (CVP) hun zetel beschikbaar stelden, was het daarom vanzelfsprekend dat opnieuw twee CVP-ers hen zouden opvolgen. Alleen de Zwitserse Volkspartij (SVP) van populist Christoph Blocher verzette zich tegen de vanzelfsprekendheid van de `toverformule'. Zijn partij zou bij de parlementsverkiezingen in oktober de CVP wel eens voorbij kunnen streven en zal dan een extra zetel in de regering eisen.

Door de wisseling voor de verkiezingen te laten plaatshebben voorkomt de CVP dat ze straks een zetel moet afstaan aan de SVP. Leden van de Bundesrat worden weliswaar voor vier jaar gekozen, maar worden in de praktijk niet weggestemd en treden vrijwel uitsluitend op eigen initiatief af.

Vooral de benoeming van de jonge Metzler, die in de derde stemmingsronde de favoriete Rita Roos met acht stemmen versloeg is opmerkelijk. Met de vervanging van 65-jarige Koller door een dertig jaar jongere, neo-liberale vrouw hopen de christen-democraten volgens commentatoren het wat grijze imago van de partij te verbeteren. (AFP)