Tellers

Het is mogelijk bij te houden hoeveel bezoekers een site trekt, al is geen enkele teller honderd procent nauwkeurig. Dit kan via Nedstat (www.nedstat.nl) dat bovendien aangeeft uit welke landen de bezoekers komen. Ook Extreme Tracker (extreme-dm.com) telt bezoekers.

Nadeel is dat deze site nogal eens uit de lucht is en daardoor weinig nauwkeurig werkt.

Groot voordeel is dat de Extreme Tracker weergeeft hoe de bezoekers de site hebben gevonden: vanuit zoekmachines, e-mailberichten waarin de site wordt genoemd, of via andere homepages waar gelinkt is. Een teller die alleen het bezoekersaantal aangeeft is te vinden op www.counter.com.