Sponsors voeren verbale oorlog na overgang sprinters

Het commerciële schaatsteam SpaarSelect presenteerde gisteren Peter Mueller als coach. Ook Jan Bos en Erben Wennemars vertrekken bij de KNSB. Het trio bracht de schaatsbond een gevoelige klap toe.

In een zaaltje van het Thialf-stadion deed Paul Mueller gistermiddag zijn best om de persconferentie te volgen waar zijn zoon Peter werd gepresenteerd als de nieuwe trainer van de commerciële schaatsploeg SpaarSelect. En dat viel niet mee, Nederlands was de voertaal en achter een gesloten formatie televisiecamera's kon hij slechts een glimp opvangen van zijn zoon. Zo'n grote belangstelling voor het schaatsen is in de Verenigde Staten ondenkbaar, weet Paul Mueller, ,,maar dit is nu eenmaal schaatsen in Nederland'': hot news.

Een paar uur eerder was Mueller sr. op Schiphol geland en met Peters veertienjarige zoon Matthew was hij er getuige van hoe de bondscoach van de Nederlandse sprintploeg zijn finest hour beleefde. En als we Paul Mueller mogen geloven breken er voor Peter en zijn pupillen nog mooiere tijden aan. ,,Want hij slaagt erin het beste in schaatsers naar boven te halen. Dat doet hij bij de sprinters en dat kan hij ook bij Romme.''

Vorige week liet de charismatische Amerikaan aan de Nederlandse schaatsbond (KNSB) weten dat hij zijn contract als coach van de nationale sprintploeg niet zal verlengen. Hij had besloten volgend seizoen in zee te gaan met de commerciële ploeg die vorig jaar is opgezet door Gianni Romme. Ook zijn oogappels Jan Bos en Erben Wennemars rijden straks voor SpaarSelect, tot en met de Olympische Spelen van 2002. Meer schaatsers uit de sprintploeg zullen hun voorbeeld volgen. Onderhandelingen over hun transfer van de KNSB naar de commerciële ploeg zijn in volle gang, zo werd gisteren duidelijk.

,,Ik wil nog ten minste één jaar door met Peter'', zei Jakko Jan Leeuwangh, een van de schaatsers die op het punt staat een contract met SpaarSelect te tekenen. Een driejarig contract is aan de Noord-Hollander niet besteed, omdat hij per jaar wil bekijken of hij verder gaat met schaatsen. ,,Dit jaar ben ik doorgegaan om geld te verdienen voor mijn studie'', vertelde Leeuwangh over zijn belangrijkste drijfveer om zijn schaatscarrière in het seizoen 1998-'99 voort te zetten. ,,Ik heb bijna meer aan premies bij elkaar gereden dan ik aan basisinkomen heb.'' Volgens Leeuwangh is zijn overstap naar SpaarSelect een kwestie van tijd, en hij is niet de enige. ,,Want zonder zijn team zou Peter nooit naar een andere ploeg gaan.''

Bos en Wennemars vertelden gisteren aansluitend op de persconferentie over de WK afstanden (morgen tot en met zondag in Heerenveen) dat ze blij waren meer geld te gaan verdienen én meer faciliteiten ter beschikking zullen krijgen bij hun nieuwe ploeg.

KNSB-voorzitter Wim Schenk kon zijn kritiek spuien over de zijns inziens beroerde timing van het nieuws dat Mueller en zijn sprinters de bond gaan verlaten. De schaatsers bereiden zich voor op de WK en de gebeurtenissen van de afgelopen dagen rond de sprintploeg heeft die voorbereiding voor een aantal schaatsers verstoord, meende Schenk. Voorafgaand aan de EK en de WK allround was het dit seizoen al niet anders geweest. Mueller, die in Heerenveen aan zijn laatste grote klus begint als bondscoach, ziet geen probleem. ,,Iedereen in onze ploeg is in vorm en de drukte van nu is geen excuus als het straks niet goed gaat.''

Voor SpaarSelect was de presentatie een mooie gelegenheid om terug te slaan naar Aegon, de hoofdsponsor van de schaatsbond. Directeur Jan-Willem van Dijk van SpaarSelect uitte forse kritiek op communicatiedirecteur Ton Elias van Aegon. Elias liet zich de afgelopen maanden als woordvoerder van de hoofdsponsor laatdunkend uit over coach Ingrid Haringa van SpaarSelect en de matige prestaties van haar pupil Romme. Van Dijk was geïrriteerd. ,,Wij leveren toch ook geen kritiek op Ids Postma en zijn trainer Henk Gemser?''

Elias had Van Dijk ook beledigd met negatieve opmerkingen aan het adres van SpaarSelect-manager Orlando van den Bosch en over het kleurrijke schaatspak van Rommes ploeg (,,een narrenpak''). ,,Vandaag geven we daar antwoord op'', zei Van Dijk. ,,Met Sanex en Unit4 bewijzen we dat commerciële ploegen wél toekomst hebben.'' Voor de bond ziet het er somberder uit. Waar de commerciële ploegen toppers in huis halen, verworden de kernploegen steeds meer tot opleidingsinstituten voor schaatstalent.

Terwijl de commerciële ploegen op hun gemak een toekomstvisie kunnen uitstippelen en gestaag aan uitbreiding werken, breken de KNSB-bestuurders zich het hoofd over de vraag hoe het nu verder moet. De hoofdsponsor mort over het verlies van de schaatsende reclame-objecten. Als de bond erin blijft slagen de `commerciële schaatsers' op de grote toernooien (zoals EK's en WK's) rond te laten rijden in de bondspakken, met veel reclameruimte voor Aegon, is de verzekeraar tevreden.

Maar de commerciële ploegen willen hun duur betaalde krachten op het ijs in eigen pakken zien schitteren. Als deze teams de gisteren door SpaarSelect aangekondigde strijd om de schaatspakken winnen, verliest de KNSB niet alleen een slag maar ook de oorlog van de commerciële ploegen. Dan bestaat de kans dat Aegon, dat nog hoopt op een compromis, het schaatsen na anderhalf decennium vaarwel zegt, en dat is nog voor de Olympische Spelen van 2002.