Reserves kabinet bij plan landbouw

Het kabinet is onder voorbehoud akkoord met de afgelopen nacht in Brussel bereikte overeenkomst over de Agenda 2000. Inhoudelijk keurde minister Apotheker (Landbouw) de voorstellen goed, maar financieel is Nederland nog niet akkoord.

Minister Zalm (Financiën) en staatssecretaris Benschop (Europese Zaken) zijn blij met het voorbehoud van Apotheker. De Tweede Kamer is sceptisch over het akkoord omdat de financiële paragraaf nog niet sluitend is. De landbouworganisaties hebben kritisch gereageerd op de inhoudelijke uitkomsten van het overleg.

De voorstellen voor de grootschalige landbouwhervormingen mochten van de Nederlandse overheid maximaal 40,5 miljard euro per jaar kosten. Op basis van de huidige overeenkomst wordt dat budget overschreden. Met hoeveel is nog niet precies te zeggen. Verwacht wordt dat de totale overschrijding tot 2006 op ongeveer vijf miljard euro uitkomt, ongeveer elf miljard gulden.

Een woordvoerder van minister Zalm zegt de Brusselse berekeningen eerst zorgvuldig te willen analyseren. ,,Apotheker heeft terecht een voorbehoud gemaakt toen bleek dat de huidige voorstellen meer zouden gaan kosten'', zegt hij. Het voorbehoud van Apotheker past in de door de Nederlandse regering afgesproken `nulgroei' van het Europese landbouwbeleid. ,,Wij gaan nog steeds uit van een reële constante ontwikkeling'', aldus de woordvoerder.

Ook staatssecretaris Benschop (Europa) laat via zijn woordvoerder weten blij te zijn met Apothekers financiële voorbehoud. Vanmiddag praten de Europese ministers van Financiën over de Agenda 2000.

De landbouworgansiaties hebben kritisch gereageerd op de behaalde resultaten. LTO Nederland zegt dat het Brusselse akkoord leidt tot een forse inkomensdaling voor veel boeren. ,,Hoewel een groot deel van de boeren pas in 2003 met de maatregelen te maken krijgt, is dit toch een forse aanslag'', aldus LTO. Voorzitter G. Doornbos prijst Apotheker echter om de behaalde resultaten in onder meer de aardappelzetmeel en de kalfsvleesproductie.

Ook uit de hoek van de zuivelproducenten klinkt terughoudendheid over de behaalde resultaten. ,,De inkomenscompensatie voor melkveehouders is te laag. Het is beter dan de Europese Commissie had voorgesteld, maar het blijft te laag. Ook de groei van het melkquotum zit ons niet lekker, dat levert alleen maar een grotere inkomensdaling op omdat de melkplas toeneemt'', aldus voorzitter van het Produktschap Zuivel G. van den Berg.

R. Tazelaar, voorzitter van het Produktschap Vee Vlees en Eieren, zegt vooral blij te zijn met de regeling voor kalfsvleesproducenten. ,,Complimenten aan Apotheker. De incomenscompensatie die eerst alleen voor de rundvee-

houders zou gelden geldt nu ook voor de kalfsvleesproducenten. Dat was voor ons van het grootste belang.''