Plaatjes

Er zijn twee manieren om plaatjes op de website te plaatsen. Ten eerste kunnen er foto's worden gescand. Voorwaarde is uiteraard het bezit van een scanner is. Die kosten minder dan honderd gulden. Elke multimediacomputer heeft tegenwoordig een fotobewerkingsprogramma waarin de foto's te bewerken zijn. De meest gangbare formaten om plaatjes te bewaren zijn jpg en gif. De eerste wordt voornamelijk voor foto's gebruikt, de tweede voor tekeningen. Een andere mogelijkheid is een foto kopiëren door op de foto op een website te gaan staan en via de rechtermuisknop te kiezen voor `bestand opslaan als'. In dit geval moet de bron erbij worden vermeld, volgens de etiquetteregels voor het Internet: www.albion.com/netiquette. In de HTML-gids is uitleg te vinden over de voor foto's benodigde codes: html.bart.nl. Een plaatje kan als achtergrond worden gebruikt. Zie ook `achtergrondpatroon wijzigen' op:

huizen.dds.nl/~xflorisb/handl.html