Onderzoek van bewoners Bijlmer met klachten

Bewoners uit Amsterdam-Zuidoost met gezondheidsklachten die mogelijk het gevolg van de Bijlmerramp zijn, zullen worden onderzocht door KLM Arbo Services. Eerder was al besloten dat deze dienst het onderzoek zou doen bij werknemers van brandweer en GG&GD. Het ministerie van Verkeer heeft nu besloten voor de bewoners eenzelfde onderzoek in te stellen. Dit is in overleg gebeurd met de gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost. De slachtoffers zullen worden geïnterviewd en lichamelijk onderzocht. Ook wordt laboratoriumonderzoek gedaan.