Onderzoek naar `belofte' aan Koerden

De Haagse rechter-commissaris C.M. le Clercq-Meijer onderzoekt of tijdens de onderhandelingen met de Koerdische bezetters van de Griekse residentie vorige maand in Den Haag is toegezegd hen vrij te laten.

Dit blijkt uit een brief die advocaten van de verdachten hebben ontvangen. Le Clercq-Meijer wil ,,inzake de onderhandelingen'' acht getuigen horen. Onder hen zijn de Haagse hoofdofficier Van Gend en drie politie-onderhandelaars.

Ook de Europarlementariër J. Sakellariou, die op 16 februari bemiddelde bij de onderhandelingen, wordt opgeroepen. Hij schreef na afloop aan de advocaten van de verdachten dat hem door de onderhandelaars is ,,verzekerd'' dat de bezetters ,,weer op vrije voeten gesteld zouden worden''. Twee Koerdische parlementariërs die Sakellariou vergezelden en zijn lezing bevestigen, worden eveneens gehoord.

Tijdens de bijna 24 uur durende bezetting werden de echtgenote van de Griekse ambassadeur, haar zoon en een au pair gegijzeld. Uit het logboek van politie, justitie en Haags gemeentebestuur over de bezetting, is af te leiden dat de Koerden vrijlating is beloofd ,,van alle aangehoudenen'' in ruil voor de gegijzelden. De Haagse persofficier Horstink ontkent dat met de ,,aangehoudenen'' de bezetters zijn bedoeld. Volgens haar zijn geen toezeggingen gedaan.

Uit het proces-verbaal van drie politie-onderhandelaars blijkt dat zij de Koerden niet expliciet hebben meegedeeld dat zij zouden worden ingesloten. Dit had de Haagse `driehoek' inmiddels verordonneerd.

Morgen dient in Den Haag het hoger beroep dat de circa 80 Koerden die nog vastzitten hebben ingesteld tegen de beslissing van de rechter-commissaris hen in voorarrest te houden.