Onderzoek apotheken hervat

Minister Borst (Volksgezondheid) laat het onderzoek hervatten naar de praktijkkosten van apothekers. Zij heeft dit gisteren geschreven aan de landelijke apothekersorganisatie KNMP. Voor de KNMP is deze toezegging echter onvoldoende om af te zien van het kort geding dat de apothekers tegen de minister hadden aangespannen.

Borst was met de KNMP in botsing gekomen omdat zij weigerde onderzoek naar hun praktijkkosten te laten doen, iets wat wel was vastgelegd in een meerjarenafspraak die zij in november met de apothekers sloot. Ook wil de KNMP dat de rechter de minister verbiedt nu al de `receptregelvergoeding' (die dient als dekking van die praktijkkosten) te verlagen. Borst kondigde begin maart deze korting aan.

Volgens de KNMP is de brief van Borst niet voldoende om met de gerechtelijke procedure te stoppen. De organisatie wil eerst zien of het tarievenbureau COTG, dat het onderzoek doet en ook de hoogte van de `receptregelvergoeding' vaststelt, daadwerkelijk weer aan de slag gaat.

Het COTG was vorig jaar al met het onderzoek bezig. Maar het stopte daar in november mee omdat onduidelijk was welk beleid de minister precies voor ogen stond. Tot voor gisteren weigerde Borst het COTG op te dragen het werk voort te zetten.

De Tweede Kamer, die gisteren over het geneesmiddelenbeleid van Borst sprak, leverde scherpe kritiek op de minister. Vrijwel alle fracties vonden dat de minister de betrouwbaarheid van de overheid op het spel zet als ze afspraken die ze met de apothekers heeft gemaakt niet nakomt. VVD en oppositie maken ook bezwaar tegen het verlagen van de `receptregelvergoeding' maar het bleef gisteren nog onduidelijk of deze Kamermeerderheid Borst ook wil dwingen de korting ongedaan te maken.

VVD en oppositie hekelden het ontbreken van een duidelijke beleidsvisie bij Borst. De minister speelde `paniekvoetbal', haar beleid was `chaotisch' en van de verschillende maatregelen die Borst aankondigde was het onderling verband `onduidelijk'.