Nollen laat de verwarring en schaamte van de voyeur zien

Heel kuis is ze, deze verleidster. Haar bleke gezicht, met rode lokken langs de wangen, vult de korte wand van de rechthoekige ruimte. Het is een mooi gezicht, fijntjes en klassiek. Haar lippen zijn lichtroze. De blik van de jonge vrouw is naar beneden gericht, slechts af en toe gunt ze de camera haar ogen. De onscherpe close-up toont niet meer dan gezicht en begin van de schouders, toch is er de suggestie van een bloot bovenlijf. Die suggestie is bijzaak. De verleiding schuilt in het meest onschuldige en meest filmische aspect: het gezicht is permanent in beweging.

Offret / The Sacrifice (Andrei Tarkovski, 1986, Zweden/Frankrijk/Engeland). Laatste, in Zweden opgenomen film van door evangelisatiedrift bevangen Tarkovski overschrijdt herhaaldelijk de esthetische pijngrens van de toeschouwer. Erland Josephson excelleert in deze katholieke fabel over de offervaardigheid van één man die, onder invloed van een Nietzsche citerende postbode, de wereld verlost van een post-nucleaire ijstijd. In minuten durende camera-instellingen worden christelijke rituelen volbracht en mystificerende volzinnen uitgesproken. ZDF, 0.15-2.40u., nagesynchroniseerd.

Tentoonstelling: Arno Nollen, A Girl's Pornography. In de Kunsthal, Rotterdam. T/m 4/4.