Missie Holbrooke in Belgrado mislukt

De missie van de Amerikaanse gezant Richard Holbrooke naar Belgrado is mislukt. Holbrooke slaagde er gisteren niet in de Joegoslavische president Slobodan Miloševic over te halen het vredesplan voor Kosovo, inclusief een legering van NAVO-vredestroepen, te accepteren.

Holbrooke sprak gisteren acht uur lang met Miloševic. Maar deze bleef zich verzetten tegen de legering van een NAVO-vredesmacht, die in kosovo zou moeten toezien op de naleving van het vredesplan. Het ontwerp-vredesplan voorziet in zo'n legering van NAVO-troepen. ,,Er is vandaag geen verandering gekomen in de Joegoslavische standpunten, en – nodeloos om het te zeggen – er is ook geen verandering in ons standpunt'', zei Holbrooke na het gesprek. Hij zei niet naar Belgrado te zullen terugkeren, tenzij minister Madeleine Albright hem daar uitdrukkelijk om zou vragen.

Holbrooke wilde tegenover de pers niet spreken van een mislukking, omdat, zei hij, het overleg volgende week bij de hervatting van het afgebroken Rambouillet-overleg doorgaat. Maar in Washington is gezegd dat Holbrooke in zijn rapportage aan het ministerie van Buitenlandse Zaken wel degelijk van een ,,complete mislukking'' heeft gesproken.

Miloševic gaf een verklaring uit waarin hij het vredesplan voor Kosovo ,,een goede basis'' voor een regeling van het conflict noemde, maar vasthield aan zijn verzet tegen een NAVO-troepenmacht in Kosovo. ,,Buitenlandse troepen hebben in ons land niets te zoeken'', aldus de Joegoslavische leider. ,,De poging de aanvaarding van buitenlandse troepen tot voorwaarde voor het politieke akkoord te maken is onaanvaardbaar.''

in Joegoslavië is gisteren direct een campagne van start gegaan die kennelijk de Serviërs moet voorbereiden op de mogelijkheid van NAVO-aanvallen. Een hoge commandant liet weten dat het leger klaarstaat om het land te verdedigen. De Servische staatstelevisie liet een officier aan het woord die zei dat ,,de verdediging van Kosovo geen prijs kent''. ,,We moeten afrekenen met verraders die zeggen dat we de hele wereld niet kunnen bestrijden'', aldus deze officier in een kennelijke verwijzing naar de leiders van de buurrepubliek Montenegro – de tweede deelrepubliek van Joegoslavië, naasr Servië – waarvan de president, Milo Djukanovic, juist een dag eerder zei dat Joegoslavië zich niet kan veroorloven tegen ,,de hele wereld'' te vechten. Mira Markovic, de invloedrijke echtgenote van Miloševic, riep gisteren op tot ,,alle vormen van verzet'' tegen de Verenigde Staten, de ,,tiran van de twintigste eeuw''. (Reuters, AP)

Onze correspondent in Brussel voegt hieraan toe: De militaire leiders van de NAVO-landen vinden dat alleen het bondgenootschap een vredesmacht voor Kosovo kan leiden. Dat zei gisteren met nadruk de voorzitter van het militair comité, de Duitse generaal Klaus Naumann, want ,,de internationale gemeenschap is daar niet unaniem over''. Naumann zei dat dit weekeinde negenduizend soldaten in Macedonië gelegerd zullen zijn als voorhoede van een eventuele vredesmacht die zo'n 26.000 man moet tellen. De zestien NAVO-lidstaten en tien partnerlanden hebben troepen aangeboden. De vredesmacht gaat alleen naar Kosovo als er een vredesakkoord is. Naumann zei gisteren bezorgd te zijn over de situatie in Kosovo. ,,De Servische acties gaan door.''