LTO teleurgesteld over natuurbeheer

De boeren- en tuindersorganisatie LTO-Nederland vreest dat er weinig terecht komt van de plannen om boeren meer te betrekken bij natuurbeheer. Volgens LTO zijn de vergoedingen die staatssecretaris Faber van Natuurbeheer voorstelt te laag om interessant te zijn voor de boeren. Alle mooie woorden over agrarische natuurbeheer in allerlei nota's van het ministerie van Landbouw worden niet in daden omgezet, aldus LTO.

Volgens de belangenorganisatie is er bij boeren juist veel belangstelling om mee te doen met natuur- en landschapsbeheer. Eind maart heeft LTO een gesprek met staatssecretaris Faber over de voortgang van de plannen om het natuurbeheer door boeren en particulieren te stimuleren. (ANP)