Lay-out

Een website kan behalve met foto's en plaatjes ook worden verfraaid met kleur en verschillende lettertypen: groot, vet, cursief of bijvoorbeeld Arial, Courier. Uiteraard worden deze verschillende lettertypen gedefinieerd met codes (zie het hoofdstuk `Tekst' op html.bart.nl). De kleuren bestaan uit combinaties van cijfers en letters en zijn zowel voor letters als voor tekstvlakken te gebruiken. Een goede kleurengids is de `Medium color database': www.sci.kun.nl/thalia/guide/color/medium.html