Landbouwtop verdeeld uiteen

De ministers van Landbouw van de Europese Unie hebben hun overleg in Brussel over de financiering van een nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid vannacht afgerond zonder akkoord. Een compromisvoorstel, waarbij Nederland een voorbehoud heeft gemaakt, zal eind deze maand in Berlijn aan de Europese regeringsleiders en staatshoofden worden voorgelegd.

Dit voorstel, van de Duitse voorzitter Karl-Heinz Funke, komt erop neer dat de EU vanaf 2001 tot en met 2006 312 miljard euro uitgeeft aan landbouw. Eind vorige maand stelden de Europese regeringsleiders een plafond van 307 miljard euro aan die uitgaven, uitgaand van `reële nulgroei plus twee procent inflatie per jaar'.

De landbouwministers hebben niet gestemd over het compromisvoorstel. Volgens minister Apotheker is duidelijk dat Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland een voorbehoud maken bij de financiële aspecten. Portugal heeft zich nadrukkelijk tegen het compromis uitgesproken.

Er is na tweeënhalve week van beraadslagingen dus geen akkoord, geen overeenstemming of compromis, zei minister Apotheker vanochtend, ,,wij hebben de onderhandelingen afgerond.'' De beslissing is nu aan de Europese top, die zich later deze maand in Berlijn buigt over de toekomst van Europa in verband met de toetreding van nieuwe lidstaten. De plannen daartoe en de financiële gevolgen ervan heeft de Europese Commissie verwoord in de zogeheten Agenda 2000.

Het Nederlandse kabinet deelt het voorbehoud van Apotheker wegens de financiële consequenties. De Tweede Kamer is sceptisch omdat de financiële paragraaf niet sluit.

De Landbouwministers bespraken in de laatste fase van hun onderhandelingen vooral inhoudelijke kanten van het landbouwbeleid. Apotheker toonde zich daarover vanochtend redelijk tevreden, omdat hij een aantal Nederlandse eisen ingewilligd kreeg.

ACHTERGROND: pagina 19