Kas-Ass dankt winst aan stroppenpot

Problemen bij de klanten Coffeng en Traders Society hebben de beursbank Kas-Associatie een strop van 63 miljoen opgeleverd. Door een bijdrage uit de stroppenpot van banken kon het bedrijf gisteren toch nog een nettowinst van 31 miljoen over 1998 presenteren. Een jaar eerder behaalde de Kas-Ass nog een winst van 46 miljoen.

Aanvankelijk had de Kas-Ass, die financiële en administratieve diensten verleent aan grote beleggers, gerekend op een schadepost van 75 miljoen gulden als gevolg van optieverliezen bij de twee, inmiddels failliete, klanten. ,,Maar over een meevaller wil ik in dit verband beslist niet spreken', aldus bestuursvoorzitter F. von Balluseck gisteren. ,,Daarvoor is het allemaal te erg.''

Door de bijdrage uit de stroppenpot van 25 miljoen is deze buffer geslonken tot ruim 18 miljoen gulden. Volgens Von Balluseck is de afname niet verontrustend. De administratieve activiteiten voor de aan- en verkoop van opties (de zogeheten clearing) gaan naar MeesPierson. ,,Daarmee is ons risicoprofiel evenredig verlaagd', aldus de directievoorzitter.

Afgezien van optiedebacles presteerde Kas-Ass vorig jaar zoals verwacht. De totale baten stegen met 13 procent tot 223 miljoen, terwijl het brutoresultaat met 24 procent toenam tot 86 miljoen gulden. Een winstvoorspelling voor 1999 durft de bank niet aan omdat nog onduidelijk is wat de effecten zijn van de beëindiging van de clearingactiviteiten. Ook is er onzekerheid over het beleggingsklimaat.