Kanselier Schröder heeft `weinig plezier' in regeren

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft indirect met aftreden gedreigd als bepaalde ministers in zijn kabinet doorgaan met het voeren van een `vijandige politiek' tegen ondernemingen. ,,Aan een politiek, die tegen het bedrijfsleven is gericht, doe ik niet mee (...) Er komt een moment, waarop ik de verantwoordelijkheid voor zo'n beleid niet meer kan dragen'', zei Schröder (SPD) gistermorgen tijdens het kabinetsberaad in Bonn.

De kanselier is het beu dat een aantal ministers in zijn rood-groene kabinet voortdurend bezig is met ,,speldenprikken'' tegen het bedrijfsleven. De boodschap was vooral gericht aan de groene minister van Milieu, Jürgen Trittin, en Schröders partijgenoot, minister van Financiën Oskar Lafontaine. Hun plannen voor afschaffing van kernenergie en lastenverzwaring voor het bedrijfsleven stuiten op hevige weerstand van het bedrijfsleven. Een groep van 22 topondernemers heeft Schröder onlangs een brief geschreven, waarin het beleid van de rood-groene regering scherp werd bekritiseerd.

,,Ik beleef er weinig plezier aan om voortdurend achteraf beslissingen te moeten corrigeren'', zei Schröder tegen zijn kabinetsleden. Hij ziet door het bittere verzet van ondernemers zijn belangrijkste doel – de hoge werkloosheid van 4,5 miljoen te verminderen – ernstig in gevaar komen. De kanselier wees zijn kabinetsleden met klem op het risico, dat het gezamenlijke bedrijfsleven de lust vergaat nog verder in Duitsland te investeren en banen te scheppen. Het aantal banen bij Duitse ondernemingen in het buitenland groeide de laatste twee jaar met 420.000, terwijl in Duitsland de werkgelegenheid terugliep.

Het humeur van ondernemers is de afgelopen vier maanden danig bedorven door een reeks maatregelen van de regering, die ongunstig uitpakken voor het bedrijfsleven – zoals het terugdraaien van enkele economische hervormingen van het vorige kabinet met betrekking tot ziekte-uitkering en pensioenen, en de versoepeling van het ontslagrecht. Ook heeft de regering de belastingen voor modale gezinnen met kinderen verlaagd en de miljardenrekening gepresenteerd aan het bedrijfsleven.

Met name de energiebedrijven en verzekeraars verzetten zich fel tegen de extra kosten, omdat ze nu belasting over hun financiële reserves moeten gaan betalen. Dat levert een lastenverzwaring op van 14 tot 25 miljard mark. De energie-ondernemers hebben Schröder deze week duidelijk gemaakt, dat ze niet over beëindiging van atoomenergie willen praten zolang de belastingplannen op tafel liggen, die vorige week door de Bondsdag zijn goedgekeurd.

Schröder toonde begrip voor de lastige situatie van de energiebedrijven. Als men ondernemers als bondgenoot wenst voor meer banen, zal eindelijk iets moeten worden gedaan om de stemming bij deze groep te verbeteren, aldus de kanselier. Schröder: ,,Als dit zo doorgaat weet ik niet, hoe deze politiek op den duur nog gelegitimeerd moet worden.''