`Integratie te zakelijk benaderd'

Etnische minderheden krijgen door de verzakelijking van het overheidsbeleid te weinig aandacht. De integratie van allochtonen wordt vertraagd doordat cultuurverschillen en multiculturaliteit maar weinig ruimte krijgen.

Dit schrijft de Raad voor het Openbaar Bestuur in het vandaag verschenen advies Retoriek en realiteit van het integratiebeleid. Het rapport is namens de raad opgesteld door de Utrechtse hoogleraar H. Entzinger.

Volgens de raad zijn vooral allochtonen het slachtoffer van een verzakelijking van het overheidsbeleid. Omdat de overheidsdiensten worden afgerekend op `output', worden minder competente burgers tekortgedaan. ,,Vaak zijn dat juist allochtonen'', aldus de raad. De voorkeur voor integratie boven multiculturaliteit is volgens de raad niet goed.

De raad pleit voor een betere samenwerking van overheidsdiensten bij het integratiebeleid. Ook vindt de raad dat bedrijven meer allochtonen in dienst moeten nemen, dat er `overlegplatforms' op lokaal- en wijkniveau worden ingesteld en dat de landelijke overlegfora met vertegenwoordigers van minderhedenorganisaties hun beste tijd hebben gehad.