Holocaust-fonds in Noorwegen

Het Noorse parlement heeft ingestemd met een voorstel van de regering om een fonds in te stellen voor slachtoffers van de Holocaust. Noorwegen is daarmee het eerste land dat een dergelijk fonds creëert, hoewel het tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's bezet was. De regering stort 450 miljoen Noorse kronen (ongeveer 120 miljoen gulden) in het fonds, waarvan iets minder dan de helft bedoeld is voor individuele slachtoffers en de rest voor joodse organisaties. Tijdens de bezetting werden 2.200 Noorse joden opgepakt, van wie er slechts dertig de oorlog overleefden. Parlementsleden wezen erop dat de Noren een deel van de verantwoordelijkheid dragen voor de deportaties. De meeste arrestaties werden uitgevoerd door Noorse politiemensen. Volgens de Noorse regering zou het fonds als een model kunnen dienen voor andere landen. (Reuters)