Helderse wethouders weg om reisjes en zakagenda's

De twee resterende wethouders in de gemeente Den Helder stapten gisteravond op. De één heeft geen dubieuze declaraties op zijn naam, de ander wel.

Den Helder staat nu in elk geval weer op de kaart, merkte CDA'er M. Stegers gisteravond op in de raadsvergadering te Den Helder. Even later zou hij zich terugtrekken als wethouder. Het vervolg van zijn betoog viel een beetje weg in de hilariteit die ontstond onder de vele aanwezigen: ,,Maar helaas op een manier die niemand zich gewenst had.''

Nadat PvdA'er J. Manderfeld dinsdag al zijn ontslag als wethouder en raadslid had aangeboden, trokken gisteravond ook de overige twee Helderse wethouders zich terug. Eerst de CDA'er M. Stegers, en vervolgens, verrast door het besluit van zijn collega, ook de VVD'er G. Nijpels. Uit onderzoeken van de accountantsbureaus Deloitte & Touche en KPMG was gebleken dat de leden van het college veelvuldig persoonlijke kosten op de gemeente verhaalden en daarnaast ook bepaalde bedrijven bevoordeelden, waarbij valse facturen werden opgesteld. VVD-burgemeester W. Hoekzema blijft aan, hoewel ook hij in opspraak is geraakt.

Na de opening van de vergadering legde VVD-fractievoorzitter R. Waltmann uit wat er volgens zijn partij anders moest in de gemeenteraad. De echtgenote van een wethouder mag alleen op kosten van de gemeente mee op zakenreis, ,,als dat strikt noodzakelijk is'', aldus Waltmann. Koppen hoefden er volgens hem niet te rollen; de hele raad had immers onvoldoende opgelet. En over de elektronische zakagenda ter waarde van 925 gulden, die VVD-wethouder G. Nijpels zich op kosten van de gemeente aanschafte: ,,We gaan ervan uit dat die gemeente-eigendom is.'' De oplossing voor dit soort kwesties? Bestuurlijke hervormingen, oppert de VVD.

De fracties van GroenLinks, de PvdA en de ouderenpartijen gingen een stuk verder. Zij eisten het aftreden van het hele college, waarbij overigens onduidelijk bleef of ze daar ook de burgemeester mee bedoelden. GroenLinks in elk geval wel, maar de PvdA vond het eigenlijk niet nodig dat ook hij zich terugtrok. De GPV/RPF-fractie kwam ten slotte nog met een motie waarin alleen het vertrek van VVD'er Nijpels werd gevraagd. Maar toen zowel Stegers als Nijpels bekend maakten dat ze opstapten, werd geen van de moties meer in stemming gebracht. CDA-wethouder M. Stegers - die niet voorkwam in de belastende rapporten - had wel drie keer moeten slikken voordat hij zijn verklaring kon voorlezen, vertelde hij na afloop van de vergadering. ,,Ik ga niet lekker slapen straks. Maar dit hoort helaas bij het politieke vak. Als hier niet iets was gebeurd, zouden de partijen niet meer met elkaar verder kunnen. Nu kunnen we nog constructief om de tafel gaan zitten om een nieuw college te vormen.''

Het besluit van Stegers overviel zijn VVD-collega volkomen. Prompt vroeg Nijpels om een schorsing, ,,om met mijn echtgenote te overleggen. Dat moet je in zo'n situatie doen.'' Daarna zag hij het als enige mogelijkheid om zich ook terug te trekken als wethouder van ,,wat ik noem, mijn stad Den Helder.''

Of de beide ex-wethouders ook zullen terugtreden als raadslid, zoals Manderfeld dinsdag deed, en zelfs of ze zich kandidaat zullen stellen om opnieuw wethouder te worden, is nog onduidelijk. Daarover volgt nog overleg met de fracties. Nijpels wil in elk geval allerlei afspraken die hij nu nog heeft lopen met bepaalde ondernemers nakomen, vertelde hij, maar daar ging hij verder niet op in.

Burgemeester Hoekzema bleef uiteindelijk buiten schot, hoewel zijn naam wél meer dan eens in de accountantsrapporten wordt genoemd. Zo liet hij de huur van een rokkostuum (150 gulden) door de gemeente betalen, terwijl hij daar ook al een vaste onkostenvergoeding voor ontvangt.

Volgens GroenLinks-fractievoorzitter G. Hoekmeijer zou de motie om ook hem weg te krijgen het toch niet gehaald hebben, dat had hij ,,al gepeild''. Hoewel de burgemeester sprak van ,,persoonlijke tragedies'', zei hij ook te vinden dat de wethouders hun positie goed hebben ingeschat. ,,We kunnen nu met een volstrekt nieuwe situatie beginnen.'' Dat hij niet opstapt, terwijl een wethouder die niet in opspraak is geweest wél vertrekt, bevreemdt hem niet. Hij vindt het niet nodig het vertrouwen te hebben van iedereen. Zijn eigen partij, de VVD, gaf dat wel. ,,In de politiek is het zo dat een meerderheid voldoende is. En vanavond is ook vertrouwen omtrent mijn integriteit uitgesproken.'' Hij betreurt de aantijgingen. ,,Ik ben al mijn hele leven met mijn integriteit bezig.''