Heerma

Het viel op dat de recente alom aanwezige, respectvolle bewogenheid bij het overlijden van Enneüs Heerma, dus ook van het CDA niet welgezinde media, in schril contrast stond met het destijds triomfantelijk leedvermaak van diezelfde media, in het bijzonder van bepaalde televisierubrieken, bij het moeizaam functioneren van Heerma als fractievoorzitter.

Weliswaar waren er toen problemen in de CDA-fractie, waaronder het functioneren van Heerma, en ook in het CDA als partij. Problemen waarbij Heerma als `Kop van Jut' diende, hoewel hij daarvoor niet geheel verantwoordelijk was.

Maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dat leedvermaak van bedoelde media grotendeels werd ingegeven door een daar reeds lang heersende agressieve anti-CDA-stemming. Ik denk daarbij onder meer nog eens aan de ophef over het commissariaat van oud-fractievoorzitter Brinkman, welke kwestie achteraf, na onderzoek, volstrekt niet discutabel bleek te zijn.

Dat leedvermaak lijkt dan ook, achteraf bezien en zoals meestal, nogal wrang en ver verwijderd van de door de media in acht te nemen objectiviteit en van de integriteit waarvoor Heerma na zijn overlijden terecht gehuldigd werd.

    • Th. van Lotringen